„Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,00, gmina Chodecz”

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2024 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Kaliska 2
87-860 Chodecz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

MIASTO I GMINA CHODECZ
ul. Kaliska 2
87-860 Chodecz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się