Dostawa oleju napędowego w szacowanej ilości do 65 000 l oraz benzyny w szacowanej ilości do 8 200 lza pośrednictwem stacji paliw zlokalizowanych w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Zamawia