Zakup ambulansu medycznego typu C z wyposażeniem dla SPZOZ w Łukowie

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane przez polskie prawo atesty, zezwolenia i certyfikaty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu na terenie RP i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.11.2023 | 10:00


» Lokalizacja

SPZOZ w Łukowie


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się