„Dostawa zestawu spektrometru mas wraz z chromatografem cieczowym, półautomatycznych wycinarek oraz koncentratora próżniowego”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu spektrometru mas wraz z chromatografem cieczowym, półautomatycznych wycinarek oraz koncentratora próżniowego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera tabela asortymentowo-cenowa zał. nr 2 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia (opz) stanowiący zał. nr 3 do SWZ oraz wzór umowy zał. nr 4 do SWZ. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 27 grudnia 2023 r. od daty zawarcia umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na 3 części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2023 | 09:00


» Lokalizacja

01-211 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się