Wykonanie usługi serwisu, konserwacji oraz utrzymania w ciągłej sprawności instalacji i urządzeń systemu wody dejonizowanej w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego