ZAWARCIE UMOWY REALIZACYJNEJ DO UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW

» Opis zapytania

UWAGA
W ramach niniejszego postępowania oferty mogą składać TYLKO Wykonawcy z którymi Zamawiający zawarł umowę ramową
W ramach niniejszego postępowania oferty mogą składać TYLKO Wykonawcy z którymi Zamawiający zaprosił do składania ofert
Przekazywanie ofert odbywa się drogą elektroniczną
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2023 | 07:30


» Lokalizacja

NIE DOTYCZY


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

2. Regionalna Baza Logistyczna


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się