Zakup asortymentu farmaceutycznego

» Opis zapytania

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozeznania cenowego
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2023 | 08:00


» Lokalizacja

Bydgoszcz


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się