PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 213062N (UL. SOSNKOWSKIEGO) W OSTRÓDZIE

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 213062N (ul. Sosnkowskiego) w Ostródzie, zgodnie z przedmiarami robót (załącznik nr 4 do SWZ), dokumentacją projektową (załącznik nr 5 do SWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Ostróda


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Ostródzie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się