„Przebudowa drogi gminnej nr 329027T Odonów-Donosy od km 0+000 do km 0+960, dł. 960 mb.”

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2023 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

GMINA KAZIMIERZA WIELKA
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się