Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na potrzeby ogrzewania budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przy pl. Wolności 10

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2023 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 10
40-078 Katowice
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe

» Dane nabywcy

SĄD REJONOWY KATOWICE-ZACHÓD W KATOWICACH
Plac Wolności 10
40-078 Katowice
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się