Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych (badania profilaktyczne, wstępne, okresowe i kontrolne, konsultacje specjalistyczne, wydawanie orzeczeń) dla żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej w zakresie Medycyny Pracy z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice oraz żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej jednostek wojskowych, będących na zaopatrzeniu gospodarczym 8. BLTr., którymi są: 360 PRDZ, 3 GPR, WCR Oświęcim, WCR Nowy Targ, 2 CKOP, RCI Kraków, 1.RODN.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
-zał. nr 3 – „Projektowane postanowienia umowy”
-zał. nr 4 – „Szczegółowa oferta cenowa”
-zał. nr 5 – „Opis przedmiotu zamówienia”.
2. Zamawiający przewiduje usługi, o których mowa w pkt. 1 w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach opcji, zgodnie z art. 441 Ustawy.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Kraków - Balice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

8. Baza Lotnictwa Transportowego


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się