Dostawa instrumentów muzycznych dla Orkiestry Wojskowej w Radomiu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa instrumentów muzycznych dla Orkiestry Wojskowej w Radomiu.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:
1) Część 1: Dostawa instrumentów dętych drewnianych tj. saksofon tenorowy i saksofon altowy;
2) Część 2: Dostawa instrumentów dętych drewnianych tj. saksofony barytonowe;
3) Część 3: Dostawa instrumentów dętych blaszanych tj. trąbki;
4) Część 4: Dostawa instrumentów dętych blaszanych tj. saxhorny;
5) Część 5:Dostawa instrumentów dętych blaszanych tj. puzony, tuby, waltornia;
6) Część 6: Dostawa suzafonów;
7) Część 7: Dostawa wibrafonu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F do SWZ i umowy oraz załącznik nr 2 do SWZ.
4. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nieuregulowanych zapisami w/w załączniku do SWZ.
5. Nazwa i kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny kod CPV: 37310000-4 Instrumenty muzyczne;
37312400-2 – Saksofony (dotyczy cz. 1, 2 zamówienia);
37312100-9 – Trąbki;
37312700-5 – Saxhorny;
37312000-8 – Instrumenty blaszane;
37312300-1 – Suzafony;
37316700-3 – Wibrafony.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2023 | 08:45


» Lokalizacja

Radom


» Kategoria asortymentowa

  • Instrumenty

» Dane nabywcy

42. Baza Lotnictwa Szkolnego


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się