Modernizacja pomieszczeń celem utworzenia pracowni obrazowania przedklinicznego micro PET/CT oraz micro MR dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB, Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.11.2023 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się