Dostawa kalendarzy trójdzielnych

» Opis zapytania

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zamierza zlecić wykonanie kalendarzy trójdzielnych WSSE w Poznaniu, według następującej specyfikacji:
1. Format: 300 mm x 755 mm
2. Materiał: karton 300g/m2
3. Główka: wypukła, folia błysk, 4+0 full kolor CMYK
4. Plecki: 4+0 full kolor CMYK
5. Kalendarium: 3 oddzielne kalendaria czarno-białe z czerwonymi świętami
6. W zestawie czerwone okienko wskazujące aktualną datę.
7. Nakład 600 szt.
8. Pakowany po 25 szt.

Zamawiający przekaże wykonawcy materiały w plikach PDF/PNG. Przed przystąpieniem do wykonania odblasku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu/wydruku próbnego i pozyskania akceptacji zamawiającego. W specyfikacji należy uwzględnić koszty przygotowania materiałów i dostawy do Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, os. Przyjaźni 118.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zmiany ilości drukowanych materiałów z zachowaniem proponowanej przez Wykonawcę ceny produktu.

Termin realizacji zamówienia do 06.12.2023 r.

Zamawiający dopuszcza oferty częściowe: ofertę można składać na jedną, kilka lub wszystkie części.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2023 | 09:00


» Lokalizacja

61-705 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Nosowskiego 23
61-705 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się