Obsługa serwisowa aparatury anestezjologicznej - C + L

» Opis zapytania

. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa aparatury anestezjologicznej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie konserwacji, przeglądów i bieżących napraw tj. utrzymania w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej aparatury anestezjologicznej wskazanej w formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 4.1- 4.5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2023 | 10:00


» Lokalizacja

Katowice ul. Ceglana 35 i Medyków 14


» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się