Zapytanie ofertowe 153/2023 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych

» Opis zapytania

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2023 | 11:00


» Lokalizacja

Celestynów


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się