DOSTAWA MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa masztów oświetleniowych.
2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia), który stanowi integralną część umowy.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2023 | 07:30


» Lokalizacja

nie dotyczy


» Kategoria asortymentowa

  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

2. Regionalna Baza Logistyczna


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się