Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK 46 Lisów Kochanowice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej długości 203,78 m w pasie drogi krajowej nr 46 położonej w gminie Herby w Powiecie Lublinieckim. Zaprojektowano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej szerokości 2,0 m, wzdłuż ścieżki zaprojektowano pobocza z kruszywa, oraz prefabrykowane korytka ściekowe. Ścieżka rowerowa zlokalizowana została w pasie drogowym oddziela ją od jezdni istniejący rów przydrożny. Projektuje się wzmocnienie skarp geokratą wypełnioną ziemią urodzajną. W ramach opracowania przewiduje się wykonanie przepustu o średnicy Ø 500 mm o długości 9,70 m i umocnionych wlotach narzutem kamiennym na długości 1,00 m. Przepust ma na celu zachować ciągłość istniejących rowów. Istniejący zjazd z DK 46 na działkę nr 418/92 zostanie przebudowany.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2023 | 12:00


» Lokalizacja

gmina Herby


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Herby


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się