Montaż krat okiennych w obiektach zlokalizowanych na terenie kompleksu przy ul. Potockiego 14 w Bydgoszczy

» Opis zapytania

opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr; 1 - OPZ oraz załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 1a,1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, oraz załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2023 | 10:00


» Lokalizacja

Bydgoszcz ul. Potockiego 14


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się