Budowa dojazdu pożarowego nr 32 w Leśnictwie Oparzno

» Opis zapytania

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dojazdu pożarowego nr 32 w Leśnictwie Oparzno, które obejmują m.in.:
- budowę dojazdu pożarowego o długości odcinka 1,279 km i szerokości nominalnej 3,0 m o nawierzchni z płyt ażurowych żelbetowych na podsypce piaskowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, wraz ze skrzyżowaniami, mijankami, miejscami składowania drewna, i rowami odwadniającymi. Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie pozwolenia na budowę.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Działki nr: 348, obręb Rusinowo, nr 349/1, 349/2, 351, obręb Osowo, gmina Świdwin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Świdwin


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się