ZADANIE NR 1 - Dostawa piasku (kruszywo drobne) w łącznej ilości ok. 2 000 ton do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg. ZADANIE NR 2 - Dostawa ok. 372 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg.

» Opis zapytania

1. Piasek (kruszywo drobne) powinien charakteryzować się następującymi parametrami:
- uziarnienie powinno być w miarę jednolite, wielkość ziaren powinna wynosić 0,125–2,00 mm i nie przekraczać 4 mm (dopuszcza się zawartość nadziarna max 15%),
- zawartość ziaren drobnych (< 0,125 mm) – dopuszcza się maksymalnie do 5%,
- piasek nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń ilastych i gliniastych, nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak trawa, szczątki korzeni, konarów, itp.
Wykonawca przy dostawie będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów (deklaracji) potwierdzających, że dostarczony piasek (kruszywo drobne) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
2. Oferowana sól drogowa musi:
- spełniać wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02 – sól (chlorek sodu),
- posiadać opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą jej przydatność do zimowego utrzymania dróg lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- posiadać aktualny atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny – stwierdzający, że sól drogowa odpowiada wymaganiom higienicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2023 | 10:00


» Lokalizacja

12-200 Pisz


» Kategoria asortymentowa

  • Piasek
  • Sól

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
ul. Czerniewskiego 6
12-200 Pisz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się