SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Szkolenia dla Inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie będzie realizowane na podstawie Programu szkolenia inspektoratów ochrony przeciwpożarowej zatwierdzonego 24 maja 2021 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2023 | 09:00


» Lokalizacja

nie dotyczy


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się