REDUKCJA GW G1"-GZ M20X1,5

» Opis zapytania

Oferta powinna zawierać:
1. Lista WYMAGANE DOKUMENTY DO DOSTAWY – ZNAJDUJĄ SIĘ W OPISIE W POZYCJI 1
2. Dokładne dane firmy: nazwa, adres, NIP, REGON, nr konta bankowego, telefon kontaktowy
3. Potwierdzenie ilości zgodnie z zapytaniem ofertowym
4. Ceny jednostkowe netto w PLN/EUR/USD z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych kosztów dodatkowych
(koszty transportu wliczone w cenę materiału, palet, beczek, pojemników)
5. Dostawca/Producent odpowiada za jakość dostarczonych przez siebie wyrobów
6. Dostawca/Producent odpowiada za podjęcie działań w celu zapewnienia zgodności wyrobu/ów, jego wycofania z obrotu lub odzyskania – w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że jest on niezgodny z wymaganiami
7. Terminy realizacji od momentu złożenia zamówienia
8. Termin ważności oferty co najmniej 14 dni kalendarzowych*
* wskazany termin nie jest obligatoryjny, może być dostosowany dla każdego przypadku
indywidualnie –wymaga to dodatkowych ustaleń
9. Termin i sposób płatności 60 dni od daty dostarczenia towaru i faktury VAT*
* rozliczenie następuje w walucie krajowej PLN , skrócenie terminu płatności oraz rozliczenia w walucie
obcej wymaga uzyskania zgody zamawiającego
10. Warunki gwarancji:
min. 12 miesięcy od dnia uruchomienia przez użytkownika, lecz na okres nie dłuższy niż
min. 15 miesięcy od dnia dostawy dla Zamawiającego
11. Pozostałe warunki ( wpisuje branża zgodnie z uwarunkowaniami swoich potrzeb )

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.10.2023 | 11:00


» Lokalizacja

59-101 Polkowice


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Mercus Logistyka Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: PL6920001774
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się