Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna - Dursztyn (budowa chodnika) ul. Bielska w miejscowości Łopuszna od km 0+005 do km 0+384,78

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2023 | 11:00


» Lokalizacja

Szpitalna 14
34-400 Nowy Targ
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarzad Dróg w Nowym Targu
Szpitalna 14
34-400 Nowy Targ
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się