Dzierżawa chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) wraz z instalacją, uruchomieniem i przeglądami konserwacyjnymi w okresie dzierżawy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa Dzierżawę chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) wraz z instalacją, uruchomieniem i przeglądami konserwacyjnymi w okresie dzierżawy. Szczegółowy wykaz sprzętu wraz z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 –Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2023 | 10:00


» Lokalizacja

00-875 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się