Budowa chodnika w km od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2023 | 10:00


» Lokalizacja

Peowiaków 92
22-400 Zamość
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Zamość
Peowiaków 92
22-400 Zamość
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się