Dostawa artykułów biurowych i papieru dla JW 4101 w Lublińcu.

» Opis zapytania

Dostawa artykułów biurowych i papieru opisanych szczegółowo w załączniku.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

JW 4101 Lubliniec


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się