Badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. i od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w pkt 2.1 zaproszenia .
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2023 | 10:00


» Lokalizacja

USK im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się