Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie opinii technicznej (opinia konstrukcyjna) określającej możliwości wytrzymałości konstrukcji dachu budynku w celu montażu instalacji fotowoltaicznej

» Opis zapytania

Zakres czynności i prac objętych niniejszym zapytaniem:
1. propozycja optymalnego rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku ZUS Inspektorat w Chojnicach ze wskazaniem optymalnego systemu montażu paneli.
2. analiza stanu pokrycia dachowego i wskazanie ewentualnych działań inwestycyjno - remontowych (w tym uwzględnienie sugerowanych w audycie energetycznym przedsięwzięć termomodernizacyjnych)
3. analiza stanu konstrukcji budynku pod kątem bezpieczeństwa ze względu na dodatkowe obciążenie od instalacji fotowoltaicznej wraz z określeniem dopuszczalnych ugięć
4. obliczenia statyczne elementów konstrukcji dachu
5. ocena możliwości montażu paneli fotowoltaicznych
6. określenie granicznego ciężaru konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne.( określenie zapasu nośności dla elementów konstrukcyjnych dachu, słupów i ścian konstrukcyjnych, fundamentów i podłoża fundamentowego )
7. opinia techniczna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, wiedzą techniczną, przepisami prawa budowlanego oraz przepisami powiązanymi.
8. instrukcja zimowego utrzymania dachu z określeniem możliwej grubości warstwy zalegającego na dachu śniegu w zależności od jego rodzaju ( ciężaru objętościowego ) zgodnie z założeniami PN -80/B02010/Az:2006 3.

Tryb przetargu: RFX otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2023 | 12:00


» Lokalizacja

TJO Chojnice, ul. Łużycka 20


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się