Wykonanie robót budowlanych z zakresu utrzymania budynków mieszkalnych oraz gospodarczych będących w zarządzie Nadleśnictwa Bytów II

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych z zakresu utrzymania budynków mieszkalnych i gospodarczych będących w zarządzie Nadleśnictwa Bytów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 11 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), na który składają się:
(1) Przedmiary robót z opisem technicznym prac do wykonania oraz inwentaryzacje obiektów,
(2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest obszar administracyjny Nadleśnictwa Bytów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Bytów


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się