Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania prządku na terenie całego targowiska, dozorowaniu na terenu i obiektów targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie oraz sprzedaży biletów jednodniowych na stanowiska do handlu.

» Opis zapytania

. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- sprzątanie toalet,
- sprzątanie pomieszczenia ochrony,
- ręczne lub mechaniczne mycie kostki brukowej,
- sprzątanie terenu targowiska i ciągów pieszo jezdnych,
- w okresie zimowym utrzymanie całego terenu targowiska bez błota pośniegowego, bez śniegu, a także doprowadzenie ciągów pieszych do stanu użytkowania z nawierzchnią szarą dla kostki, w przypadku ciągłych opadów śniegu usuwanie na bieżąco śniegu z całego terenu Targowiska oraz nadmiaru wody w przypadku nagromadzenia się na placach, posypywanie piaskiem alejek i chodników Targowiska. Piasek do skrzyń ustawionych na terenie targowiska zabezpiecza Zamawiający w miarę potrzeb na zgłoszenia,
Sprzątanie targowiska w godzinach:
od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1800 , serwis dzienny (10h)
w soboty od godziny 600 do 1800
- sprzedaż biletów jednodniowych na stanowiska do handlu,
- wyznaczanie dostępnych miejsc do handlu,
Pobór oplat w godzinach;
od poniedziałku do czwartku w godzinach 1000 do 1100
w piątki i soboty w godzinach 900 do 1200.
Świadczenie usług polegających na dozorowaniu targowiska w szczególności: pilnowanie przed wandalizmem, wstępem na teren obiektu osób nieupoważnionych w godzinach, w których targowisko jest zamknięte dla handlu, pilnowanie przestrzegania regulaminu Targowiska „Falenica” przez handlowców i klientów.
Dozorowanie odbywać się będzie w godzinach:
od poniedziałku do piątku od godziny 500 do 1900 (14 godzin),
w soboty od godziny 600 do 1900 (13 godzin),
w niedzielę w czasie imprez dozorowanie od godziny 500 do 1700 oraz czas sprzątania od godz 1700 do godz 1900 (14 godzin).
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

04-667 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się