Rewitalizacja otoczenia średniowiecznego muru obronnego miasta Ińsko

» Opis zapytania

Rewitalizacja otoczenia średniowiecznego muru obronnego miasta Ińsko wraz z renowacją fundamentów muru. Prace muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przedsięwzięcia, która stanowi integralny załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Do wyceny wartości robót należy przyjąć tylko pozycje od nr 2 do nr 6 Przedmiaru Robót, który stanowi załącznik do dokumentacji projektowej

Gmina Ińsko posiada projekt budowlany, który został zgłoszony wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do instytucji odpowiedzialnych za wydanie pozwolenia na rozpoczęcie prac. Pozwolenie na budowę powinno zostać wydane na przełomie września i października 2023 roku.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Ińsko


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Ińsko


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się