„Przebudowa budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej przy ul.Królewieckiej 35 w Braniewie – dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych”-postępowanie Nr 3

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2023 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Królewiecka 35
14-500 Braniewo
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANIEWIE
ul. Królewiecka 35
14-500 Braniewo
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się