DOSTAWA ODBOJNIKÓW I TULEJEK LX

» Opis zapytania

Opis zapytania:
Opis zapytania:
Oferta powinna zawierać:
1. Dokładne dane firmy: nazwa, adres, NIP, REGON, nr konta bankowego, telefon komórkowy
2. Potwierdzenie ilości zgodnie z zapytaniem ofertowym.
3. Ceny jednostkowe netto w PLN/EUR/USD z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych kosztów dodatkowych.
4. Terminy realizacji od momentu złożeniu zamówienia
5. Termin ważności oferty co najmniej 14 dni kalendarzowych*
*wskazany termin nie jest obligatoryjny, może być dostosowany dla każdego przypadku indywidualnie – wymaga to dodatkowych ustaleń
6. Termin i sposób płatności 60 dni od daty dostarczenia towaru i faktury VAT*
* rozliczenie następuje w walucie krajowej PLN, skrócenie terminu płatności oraz rozliczenie w walucie obcej wymaga uzyskania zgody zamawiającego.
7. Warunki gwarancji:
min. 12 miesięcy od dnia uruchomienia przez użytkownika, lecz na okres nie dłuższy niż min. 15 miesięcy od dnia dostawy dla Zamawiającego.
8. Informacje o posiadaniu aktualnych certyfikatów.

I. Brak odpowiedzi ze strony Spółki Mercus:
a) w terminie do 3 tygodni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczna z jej odrzuceniem.
W ramach przedmiotowego zapytania wyłącza się stosowanie art.68 ze zn. 2 Kodeksy Cywilnego.
II. Jeśli Państwa oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Spółka Mercus prześle na jej podstawie zamówienie lub poinformuje o jej wyborze.
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z „Warunkami zakupu dla zamówień” załączonymi na stronie internetowej https://www.mercus.com.pl/purchase-conditions/warunki-zakupu-dla-zamowien-mercus-logistyka-sp-z-o-o , stanowiącymi jego integralną część.
III. Oferta, której wartość przekracza 20.000,00 PLN netto zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki Mercus wymaga przeprowadzenia postępowania zakupowego. W takim wypadku będzie ona traktowana jako informacja handlowa, która będzie podstawą do oszacowania wartości procedury.
Wymagane dokumenty:świadectwo jakości i instrukcja obsługi

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.09.2023 | 14:00


» Lokalizacja

59-101 Polkowice


» Kategoria asortymentowa

  • Przemysł wydobywczy

» Dane nabywcy

Mercus Logistyka Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: PL6920001774
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Przemysł wydobywczy z ostatnich 10 dni.