Dostawa rozpory rurowej regulowanej L-800/1000 V25

» Opis zapytania

Dotyczy: ZM01/B15/6000024761

Oferta powinna zawierać:
1. Dokładne dane firmy: nazwa, adres, NIP, REGON, nr konta bankowego, telefon kontaktowy.
2. Potwierdzenie ilości zgodnie z zapytaniem ofertowym.
3. Ceny jednostkowe netto w PLN z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych kosztów dodatkowych (koszty transportu wliczone w cenę materiału, palet, beczek, pojemników).
4. Dostawca/Producent odpowiada za jakość dostarczonych przez siebie wyrobów.
5. Dostawca/Producent odpowiada za podjęcie działań w celu zapewnienia zgodności wyrobu/ów, jego wycofania z obrotu lub odzyskania – w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że jest on niezgodny z wymaganiami.
6. Terminy realizacji od momentu złożenia zamówienia.
7. Termin ważności oferty co najmniej 30 dni kalendarzowych.
8. Termin i sposób płatności 60 dni od daty dostarczenia towaru i faktury VAT.
9. Warunki gwarancji:
min. 12 miesięcy od dnia uruchomienia przez użytkownika, lecz na okres nie dłuższy niż
min. 15 miesięcy od dnia dostawy dla Zamawiającego.
10. Wymagane dokumenty do dostawy- w opisie poszczególnych pozycji.

I. Brak odpowiedzi ze strony Spółki Mercus :
a) w terminie obowiązywania oferty od dnia jej otrzymania jest równoznaczna z jej odrzuceniem.
W ramach przedmiotowego zapytania wyłącza się stosowanie art.68 ze zn. 2 Kodeksu Cywilnego.
II. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zapoznaniem się z opublikowanymi w zapytaniu wymogami, tym samym oferent oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do wykonania dostawy wraz z kompletem wymaganych dokumentów i na warunkach określonych w zapytaniu co warunkuje jej realizację.
III. Jeśli Państwa oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Spółka Mercus prześle na jej podstawie zamówienie lub poinformuje o jej wyborze.
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z "Warunkami zakupu dla zamówień" załączonymi na stronie internetowej https://www.mercus.com.pl/purchase-conditions/warunki-zakupu-dla-zamowien-mercus-logistyka-sp-z-o-o , stanowiącymi jego integralną część.
IV. Oferta, której wartość przekracza 20.000,00 PLN netto zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki Mercus wymaga przeprowadzenia postępowania zakupowego. W takim przypadku będzie ona traktowana jako informacja handlowa, która będzie podstawą do oszacowania wartości procedury.

Proszę o wypełnienie i załączenie dokumentu podanego jako załącznik do przedmiotu zapytania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.09.2023 | 09:00


» Lokalizacja

59-101 Polkowice


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Mercus Logistyka Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: PL6920001774
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Przemysł wydobywczy z ostatnich 10 dni.