"Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych" - zapytanie ofertowe 140/2023

» Opis zapytania

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

Celestynów


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się