Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych z grupy 19 01

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2023 | 12:00


» Lokalizacja

ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A
15-276 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A
15-276 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się