DOSTAWA TUSZY, TONERÓW I INNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące realizacji umowy, dostaw, gwarancji, kar umownych zostały zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 4 do SWZ – wzór umowy.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2023 | 07:00


» Lokalizacja

Siedlce


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

28 Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się