DOSTAWA SPRZĘTU DO OPM GŁUPTAK

» Opis zapytania

DOSTAWA SPRZĘTU DO OPM GŁUPTAK
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.09.2023 | 09:30


» Lokalizacja

Gdynia


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Komenda Portu Wojennego Gdynia


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się