Dostawa aparatu USG

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG o parametrach wymaganych określonych w załączniku nr 4 do SWZ - Opisie przedmiotu zamówienia.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

Medyków 14, Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się