Usługa przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową
Nr 6021.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

90915000-4 Usługi czyszczenia pieców i kominów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1, 1.1, 5, 8 oraz 9, 10
i 11 do SWZ tj.: Formularz ofertowy, Specyfikacja asortymentowo-cenowa, Projektowane postanowienia umowy, Harmonogram wykonywania usług kominiarskich Grupa Zabezpieczenia nr 1, 2, 3 oraz Opis przedmiotu zamówienia.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.09.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się