„Budowa drogi leśnej - dojazdu p.poż. nr 14 w Leśnictwie Kraniec, obr. Wiejce gm. Skwierzyna (odcinek A - od km 0+520 do km 4+619,60)- II postępowanie”

» Opis zapytania

Zadanie obejmuje budowę drogi leśnej- dojazdu p.poż nr 14 w Leśnictwie Kraniec, obr. Wiejce gm. Skwierzyna (odcinek A - od km 0+520 do km 4+619,60)- II postępowanie.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

teren Nadleśnictwa Międzychód


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Międzychód


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się