Przeprowadzenie kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy Prawo budowlane budowli – obiektów infrastruktury lotniskowej:1) Część I – Wykonanie usługi okresowej 5-letniej i rocznej kontroli stanu technicznego dla lotnisk: EPOK Oksywie, EPCE Cewice,2) Część II – Wykonanie usługi okresowej 5-letniej i rocznej kontroli stanu technicznego dla lotnisk: EPMB Malbork, EPPG Pruszcz Gdański,3) Część III - Wykonanie usługi okresowej 5-letniej i rocznej kontroli stanu technicznego dla lądowiska: Lądowisko wojskowe Wicko Morskie CPSP

» Opis zapytania

Przeprowadzenie kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy Prawo budowlane budowli – obiektów infrastruktury lotniskowej: EPOK Oksywie, EPCE Cewice, EPMB Malbork, EPPG Pruszcz Gdański, Lądowisko wojskowe Wicko Morskie CPSP
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.08.2023 | 10:30


» Lokalizacja

EPOK Oksywie, EPCE Cewice, EPMB Malbork, EPPG Pruszcz Gdański, Lądowisko wojskowe Wicko Morskie CPSP


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się