Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań animacyjnych, kulturalno-edukacyjnych oraz integrujących, utrwalających proces wprowadzenia nowych funkcji społecznych na obszar Projektu 8 ROCŁ i jego najbliższej okolicy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu działań animacyjnych, kulturalno-edukacyjnych oraz integrujących, utrwalających proces wprowadzenia nowych funkcji społecznych na obszar Projektu 8 ROCŁ i jego najbliższej okolicy. Zamówienie składa się z 3 zadań zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Okres realizacji zamówienia - 3 miesiące. Usługa realizowana jest w ramach Projektu 8 ROCŁ „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

Łódź


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Łodzi


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się