Opracowanie dokumentacji na budowę ujęcia zastępczego ze stacją uzdatniania wody w ramach przebudowy istniejącej sieci zaopatrzenia w wodę w gminie Teresin

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, decyzji, pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, pełnienia nadzoru autorskiego oraz wykonywania usługi doradztwa technicznego dla Projektu pn.: „Budowa zastępczego ujęcia wód podziemnych ze stacją uzdatniania wody w ramach przebudowy istniejącej sieci zaopatrzenia w wodę w gminie Teresin”.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2023 | 11:00


» Lokalizacja

Województwo mazowieckie


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się