Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Podniesienie efektywności energetycznej kotłowni wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku nr 4

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dalej zwanej: ,,Dokumentacją’’) dla zadania pn. Podniesienie efektywności energetycznej kotłowni wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku nr 4, obejmującego niżej wymienione Etapy: 1) Etap I - Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 2) Etap II - Opracowanie projektów wykonawczych, STWiORB, przedmiarów robót, kosztorysów
inwestorskich.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2023 | 13:00


» Lokalizacja

00-902 Warszawa​


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa​
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się