„Usługi transportu sanitarnego polegające na wykonywaniu przewozów osób, w tym dzieci, środkami transportu sanitarnego (powtórka)”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia w niniejszym przetargu są usługi transportu sanitarnego polegające na wykonywaniu przewozów osób, w tym dzieci, środkami transportu sanitarnego (powtórka).

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 n/w pakiety:
Pakiet nr 1: Transport specjalistyczny (wraz z zespołem ratownictwa medycznego). (Zespół S). Kod CPV: 60000000-8, 60130000-8.
Pakiet nr 2: Transport specjalistyczny dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do 18 roku życia wraz z zespołem ratownictwa medycznego (Zespół S). Kod CPV: 60000000-8, 60130000-8.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a. Specyfikacja asortymentowo – cenowa stanowiąca Załącznik nr 3.1 – 3.2 do SWZ oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 3.1a – 3.2a do SWZ.
b. Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2023 | 10:00


» Lokalizacja

43-600 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi kurierskie i pocztowe
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28
43-600 Jaworzno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się