Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w ramach projektu pn. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych przeznaczonych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części zamówienia.
2.1. Część 1 – sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych w ramach projektu pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – BIELSKO-BIAŁA MIASTO NA PRAWACH POWIATU – cz.2”
2.2. Część 2 - sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych w ramach projektu pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – BIELSKO-BIAŁA MIASTO NA PRAWACH POWIATU – cz.3”
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poszczególnych części zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ.
4. Wykonawca będzie realizował niniejsze zamówienie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2023 r.
5. Zamawiający będzie składał główne zamówienie na początku każdego miesiąca, przy czym zastrzega sobie prawo do zamawiania artykułów żywnościowych, które będą na wyczerpaniu, w trakcie trwania danego miesiąca.
6. Dostawa obejmuje dostarczenie i wniesienie artykułów żywnościowych pod podany przez Zamawiającego adres na terenie miasta Bielska-Białej, w godzinach między 8.00 a 14.00.
7. Produkty dostarczane przez Wykonawcę muszą posiadać możliwie najdłuższy termin przydatności do spożycia (z widoczną na opakowaniu datą przydatności) i odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym, zgodnie z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami ustawą z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132), ustawą z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022r. poz. 1688) oraz obowiązującymi przepisami prawa UE dot. higieny środków spożywczych.
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach.
9. Dostarczana żywność musi być oryginalnie (fabrycznie) zapakowana, oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej, umożliwiającym identyfikację artykułu rolno-spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartych w zamówieniu, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tylko w przypadku udokumentowanego braku produktów będących przedmiotem zamówienia o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny odpowiadający opisowi przedmiotu zamówienia przy zachowaniu cen jednostkowych oraz po uprzednim zaakceptowaniu produktu równoważnego przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2023 | 09:30


» Lokalizacja

43-300 Bielsko-Biała


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Białej
ul. Karola Miarki 11
43-300 Bielsko-Biała
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się