Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stromiec od 01 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie następujących usług:
1) odbiór odpadów komunalnych – polegających na selektywnej zbiórce oraz zmieszanych (zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wymaganiami ochrony środowiska):
a) powstających na nieruchomościach z terenu gminy Stromiec, na których zamieszkują mieszkańcy (frakcje odpadów odbieranych z nieruchomości zamieszkałych),
b) gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) gminy Stromiec (frakcje odpadów odbieranych z punktu PSZOK).
2) transport i zagospodarowanie ww. odpadów (zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wymaganiami ochrony środowiska), polegające na przekazaniu odpadów do instalacji komunalnej celem poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwianiu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2023 | 10:00


» Lokalizacja

26-804 Stromiec


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Stromiec
ul. Piaski 4
26-804 Stromiec
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się