Kompleksowa organizacja jednodniowej konferencji pt. „Fundusze Europejskie we współpracy transgranicznej i ponadnarodowej. 15- lecie istnienia Centrum Projektów Europejskich”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja jednodniowej konferencji pt. „Fundusze Europejskie we współpracy transgranicznej i ponadnarodowej. 15- lecie istnienia Centrum Projektów Europejskich”. Szczegółowy zakres usług określa zał. nr 3 do SWZ.
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Wykonawca kompleksowo wyprodukuje jeden film informacyjny o działalności CPE, przedstawiający „dobre przykłady” zrealizowanych projektów. Wybór beneficjentów zostanie uzgodniony z Zamawiającym-maksymalnie 10 beneficjentów.
Film będzie trwał maksymalnie do 4 minut. Wykonawca zapewni, niezbędny sprzęt i personel do realizacji materiału. W ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu zlecenia, na podstawie dostępnych informacji, wskazówek otrzymanych od Zamawiającego Wykonawca przygotuje i przekaże, Zamawiającemu do akceptacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, propozycję scenariusza produktu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2023 | 10:00


» Lokalizacja

02-672 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi marketingowe i PR
  • Ubezpieczenia
  • Organizacja imprez
  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: cpe@cpe.gov.pl
nip: 7010158887
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się